Author Archives

teslahyperlightwearbulgaria

Декларация за поверителност на личните данни

Декларация за поверителност на личните данни Данни за администратора на лични данни: „Цептер – България” ЕООД, с ЕИК: 040525852, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 47, етаж 2 Ние отдаваме голямо значение на поверителността на личните данни на нашите настоящи и бъдещи клиенти и затова се придържаме стриктно към изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ...