Декларация за поверителност на личните данни

Декларация за поверителност на личните данни

Данни за администратора на лични данни: „Цептер – България” ЕООД, с ЕИК: 040525852, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 47, етаж 2

Ние отдаваме голямо значение на поверителността на личните данни на нашите настоящи и бъдещи клиенти и затова се придържаме стриктно към изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Съвет и на Парламента,  Закона за защита на личните данни. Запазването на поверителността на личните данни при използването на нашите уебсайтове е от изключително значение за нас. Моля, прочетете по-долу посочената информация относно мерките, предприети от нашата компания за защита поверителността на личните данни:

  1. Събиране, обработка и използване на лични данни

Вие можете да посетите нашия уеб сайт, без от вас да се изисква предоставянето на ваши лични данни. По дефиниция лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлан идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икиномическата, културната или социалната идентичност на това физически лице.

В този смисъл личните данни се обработват/събират от нас, ако вие ги предоставите доброволно и в случай, че те са необходими, за да се открие нов потребителски акаунт или за да се установи контакт с вас, както и за да изпълним задълженията си по договор, по ваши искания и запитвания и за реализиране на легитимните ни интереси.

Вашите лични данни се обработват, събират и съхраняват  с цел индивидуализиране  на договорните условия, изразяващи се в предмет на покупката, дължима цена, срокове, условия, начин на плащане, доставяне на закупена стока, както и при членство в наши програми за лоялност. Използваме вашите данни във връзка с реализация на всички права и задължения, свързани с договора за покупко-продажба, неговото изпълнение, изменение и прекратяване; За изготвяне на всякакви документи във връзка с договора за покупко-продажба. Такива документи могат да бъдат, но не само молби, анекси, протоколи, фактури, експедиционни бележки, гаранционни карти, сервизни карти, известия за получаване на стока, рекламационни преписки и др.; За установяване на връзка с вас по телефон, поща или друг подходящ начин, включително и ако сте кандидатствали при нас за свободна работна позиция; За директен маркетинг; финансово-счетоводна дейност, изпълнение на законови права и задължения за предоставяне на информация на компетентни държавни органи, събиране на вземания и прехвърлянето на такива към трети лица по предвидения ред. За реализация на посочените по горе цели, личните ви данни могат да бъдат прехвърляни към дружества от групата на Цептер Интернешънал в ЕС и към трети страни при спазване на законодателството за защита на личните данни..

В допълнение на тази информация ние събираме лични данни  и при заявка от ваша страна за  получаването на наш бюлетин, при заявка за презентация или ако желаете да се свържете с наш консултант.

Тези лични данни са предназначени да бъдат използвани от нас за наши промоционални търговски цели под формата на имейл нюзлетери (бюлетини). Приема се, че чрез маркирането на чек бокса за получаване на нюзлетер, вие давате съгласието си за предоставянето на тези данни.

Вие можете да се откажете от получаването на имейл нюзлетер по всяко време чрез линка, посочен в него или чрез изпращането на подходящо съобщение до нас. След отписването ви, вашият имейл адрес ще бъде изтрит.

Основание за обработване на личните ви данни:

– Личните ви данни се обработват с изричното ви свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случай, че оттеглите вашето съгласие, дружеството може да откаже да изпълни желана от вас услуга/действие. Вие може да оттеглите вашето съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето.

– Личните ви данни се обработват с оглед изпълнението от нас на договор за покупко-продажба, по който сте страна, за издаване на необходимите и свързани с покупката документи или за обслужване на вашите запитвания и/или искания. След изтичането на срока на  договора и пълното му изплащане, вашите лични данни ще бъдат съхранявани с оглед спазването на данъчни и законови срокове за съхранение или на договорно основание, но те ще бъдат унищожени след приключването им.

– Обработваме личните данни, за да спазваме законовите си задължения, включително Закона за задълженията и договорите, данъчното и осигурително законодателство, Гражданско-процесуалния кодекс и др.нормативни и поднормативни актове в страната.

-Личните данни се обработват и за целите на легитимния интерес на администратора, включително и чрез видеонаблюдение с цел защита на имущество, сигурност и охрана.

  • Разкриване на лични данни

Вашите данни могат да бъдат предоставяни и на лица в рамките на ЕС, както и на трети страни при спазване на законодателството в страната

Ние разкриваме на куриерските фирми тази част от личните ви данни, която е необходима за доставката на стоката, като информация нужна за изпълнението на нашите задължения по договора за покупко-продажба.

Ние разкриваме на оторизирани  кредитни институции тази част от личните ви данни, свързана със сетълмента на плащанията по сделката.

Ние си запазваме правото да направим проверка на кредитния статус на купувачи с предприемаческа дейност, без да е необходимо тяхното изрично съгласие и без те да бъдат уведомени, с оглед на защитата на нашите законови интереси, но без това да оказва влияние върху законовите интереси на нашите купувачи.

3. Вашите права правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679 на Европейския Съвет и на Парламента:

-Право на информация и  достъп до личните данни

-Право на коригиране

-Право на изтриване, когато няма законово или договорно основание за обработването им; при оттегляне на съгласието ви за обработване, когато тези данни се обработват само на основание вашето съгласие; в други случаи посочени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Съвет и на Парламента.

– Право на ограничаване

– Право на Възражение

– Право на Преносимост

– Оттегляне на съгласието

– Право на жалба пред Комисия за защита на личните данни

3. „Бисквитки “(Кукита)

Уебсайтът използва „бисквитки“ (буквален превод от английски на „cookies“), чиято цел е да направят нашето цялостно интернет присъствие ефективно, безопасно и удобно за потребителя, например, когато става въпрос за ускоряване на навигацията на нашия уеб сайт, измерване честотата на уникалните посещения и прегледани страници, както и цялостната им навигация. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашата компютърна система и по този начин вие можете в оптимална степен да се възползвате от възможностите на нашия онлайн магазин. Ние изрично посочваме, че някои от „бисквитките“ се прехвърлят от нашия сървър до вашата компютърна система – „временни бисквитки“. Тези „бисквитки“ автоматично се изтриват от вашия хард драйв в края на браузър сесията ви.

Други „бисквитки“ остават съхранени на вашата компютърна система и ни позволяват да я разпознаем при следващото ви посещение на уебсайта – „постоянни бисквитки“.

Вие можете да забраните по всяко време дейността на  „бисквитките“, като блокирате съхраняването им. Функцията „Помощ” от основното меню на повечето браузъри ще ви е полезна в това отношение. Важно е да се отбележи, че дейности като логването или избирането на опции не функционират или са с ограничена функционалност в случай на блокиране или изтриване на „бисквитки“. За използването на всички възможности на онлайн магазина, активирайте вашите „бисквитки“, като използвате основната лента с менюта на уеб браузъра.

4. Използване на Google Analytics

Уебсайтът използва Google Analytics –  уеб услуга за анализи, осигурена от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва „бисквитки “, с чиято помощ се анализира потребителското ви поведение при използването на уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитките“ и свързана с  вашето потребителско поведение обикновено се прехвърля на Google сървър в САЩ и се съхранява там.

В случай на отчетена IP анонимизация на уебсайта, вашият IP адрес ще се вижда с по-кратка поредица от числа в рамките на страните членки на Европейския съюз или на други страни членки на Европейската Икономическа Зона. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде прехвърлен на сървър на Google в САЩ и там ще бъде съкратена поредицата му от числа. От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация, за да оцени вашето потребителско поведение на уебсайта, като съставя отчети до оператора на уебсайта за регистрираната активност на уебсайта, както и за да осигурява други страни с услуги, свързани с уебсайта и интернет използването му.

Вашият IP адрес, прехвърлен от вашия браузър, като част от процеса на обработка на Google Analytics,  няма да бъде слят с други данни от Google.

Възможно е да откажете използването на „бисквитки“ чрез настройване на софтуера на вашия браузър. Трябва да ви обърнем внимание, че в този случай, вие няма да можете да използвате пълния обем от възможности на уебсайта (вкл. вашия IP адрес) и обработването на тези данни от Google, чрез копиране и инсталиране на налични плъгини на браузъра от следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. На този уебсайт кодът на Google Analytics е разширен да използва “gat._anonymizeIp ();”. По този начин ние гарантираме анонимното събиране на IP адреси (т.нар. IP маскиране).

5. Използване на Facebook, Google +1 плъгини, Twitter, други канали на социални медии

Ние сме интегрирали т.нар. плъгини (приставки) от социалната мрежа facebook.com (по-долу наричан “Facebook”), Google, Twitter и др. в нашето интернет присъствие.

Когато посещавате наша уебстраница, която е снабдена с такъв плъгин, бразерът, който използвате, зарежда визуалното изображение на плъгина от Facebook, Google +1 и др. сървъри. В резултат на това сървърите са информирани, че вие току-що сте посетили уебстраница от нашия уебсайт. Ако сте логнати към Facebook, Google +1 и др., платформата ще разпознае чрез неговия плъгин коя точно страница от нашия уебсайт вие посещавате и ще ви свърже с вашия личен акаунт във Facebook, Google +1 и др.

Когато кликнете върху бутона “Like”, “+1”  или подобен бутон в платформите на социалните медии или оставите коментар, плъгинът ще изпрати тези данни до вашия личен акаунт във Facebook, Google + и др. и ще ги съхранява там. Нещо повече, информацията, че сте посетили нашия уебсайт се прехвърля до платформата на социалната медия, независимо дали сте активирали някой от плъгините или не. Вашите „+1“ препоръки, заедно с вашето име и снимка на профила в Google Plus може да се появят в резултатите при търсене или във вашия Google профил (като  „+1” таб във вашия Google профил), или на други уебсайтове и реклами в интернет. За да се предотврати прехвърлянето на съхранените данни за вас и вашето потребителско сърфиране чрез Facebook, моля излезте от платформата на социалната медия преди да посетите нашия уебсайт. От съответния интернет адрес, прегледайте декларацията за поверителност на данни на Facebook, Google +1, Twitter и др., съдържаща по-подробна информация относно събирането и използването на данни от техните платформи.

6. Право на информация

Във връзка с законодателството, регламентиращо поверителността на личните данни, вие имате право на информация относно данните, съхранявани за вас, както и правото да коригирате, блокирате или изтривате тези данни.

Съгласието ви за обработка на личните ви данни може да бъде отменено по всяко време, но то ще се отнася до бъдещото събиране и обработка на ваши лични данни. По дефиниция обработка на данни означава съхранението, модификацията, прехвърлянето, блокирането и изтриването на лични данни.

Оттеглянето на съгласието ви за обработка на вашите лични данни може да бъде изпратено:

по имейл до: printing@zepter.bg

в писмена форма до: град София, бул. Княгиня Мария Луиза № 47, етаж 2

7. Контакти

За въпроси, свързани със събирането, обработката или използването на лична информация или други данни, ние сме на ваше разположение чрез гореспоменатите комуникационни канали.

8. Промяна на декларацията за поверителност на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме настоящата декларация за поверителност на личните данни по всяко време. Приложимата декларация за поверителност на личните данни ще бъде публикувана на уебсайта. Продължаващото използване от вас на този сайт ще бъде тълкувано като съгласие от ваша страна с тази промяна.